بيمه تکمیلی ایران ،یا بیمه درمان تکمیلی  شرکت سهامی بیمه ایران که به بیمه درمان گروهی نیز شهرت دارد، شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد بیمه تکمیلی بیمه ایران در واقع از افتخارات شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.چرا که در مواقع ضروری و در هنگام نیاز به یاری  اقشار مختلف کشور شتافته که بیمه تکمیلی معلمان آموزش و پرورش ، بیمه تکمیلی بنیاد شهید ، بیمه تکمیلی وزارت نیرو و بیمه تکمیلی اصناف مختلف تنها گوشه ای از خدمات بیمه تکمیلی بیمه ایران می باشد.دربیمه تکمیلی ایران افراد شاغل دریک سازمان وخانواده آنها به صورت گروهی تحت پوشش قرار می گیرند تا در صورت بستری شدن دربیمارستان ویاانجام اعمال جراحی ، هزینه معالجات تامبلغ معین وتوافق شده مازاد برسهم بيمه گر اول (خدمات درمانی،بیمه ایرانیان ویا تامین اجتماعی) پرداخت شود.که سهم بیمه گر اول عموما در قالب فرانشیز از صورتحساب کسر می گردد.که از بیمه گر اول قابل ریکاوری می باشد.
انواع پوشش ها در بیمه درمان تکمیلی عبارتند از :

1.جبران هزينه هاي بستري وجراحي بيمه شدگان دربيمارستانهای طرف قرارداد ومراكزجراحي محدود (Day Care) با بيشتر از 66 ساعت بستري ، آنژيو گرافي قلب و انواع سنگ شكن .

2.    جبران هزینه زایمان به صورت طبیعی یا سزارین .

3.    هزینه های پاراکلینیکی(تشخیصی) :

انواع سونو گرافي ، ماموگرافی، رادیوتراپی، اکوکارديوگرافي ، انواع اسکن ،انواع آندوسکوپی ،تست ورزش، نوارعضله، نوارعصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم .
جراحیهاي مجاز سرپائی شامل: گچگيري، بخيه، ختنه، شکستگی ها، كرايوتراپي ، اكزيون ليپوم، تخليه كيست و لیزر درمانی .

4.    هزینه اعمال جراحی مهم مانند : جراحی قلب، مغز و اعصاب، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان، پيوند كبد و پيوند ريه.

5.    هزينه رفع عيوب انكساري چشم.

6.    پرداخت هزينه هاي مربوط به جابجايي بيمار با آمبولانس در موارد شهري و بين شهري برخی از مواردی که از شمول تعهدات بیمه درمان خارج مي باشد:

  –  اعمال جراحي كه به منظور زيبائي انجام مي گيرد ، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث بيمه شده در طي مدت بيمه باشد.

   – عيوب مادرزادي كه قبل از انعقاد قرارداد بيمه مشخص بوده و بيمه گذار از آن مطلع شده باشد.

   – سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك.

    – ترك اعتياد.

   – خودكشي ، قتل و جنايت.

   – فعل و انفعالات هسته اي .

7-    جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

8-    حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله و آتشفشان مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.

9-    اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج.

10-    بيماري رواني يا سايكوتيك : منظور از بيماري هاي سايكوتيك آن دسته از بيماري هاي است كه بيمار نسبت به بيماري خويش بينش نداشته باشد.

11-    زايمان براي فرزند چهارم و بيشتر

12-    دندانپزشكي مگر جراحي فك به علت وقوع حادثه تحت پوشش.

13- وسايل كمك توانبخشي از قبيل جوراب واريس ، لنز و سمعك ، شكم بند و لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه داروئي نداشته باشد.

15-کلیه موارد مازاد از تعهدات مندرج در بیمه نامه

بیمه تکمیلی ایران افتخاری دیگر از شرکت سهامی بیمه ایران است .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.