بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی نوروزی هدیه بیمه ایران در آستانه سال جدید

با 5 هزار تومان نوروزتان رابیمه کنید
عرضه بیمه نامه عمر وحوداث انفرادی نوروزی در بیمه ایران آغاز شده و همه مردم میتوانند بیمه نامه عمر وحوادث نوروزی را با تماس تلفني ويا مراجعه به این نمایندگی براي خود وعزيزانشان خريداري نمايند.
متقاضیان از دهم اسفند 98 از طريق نمایندگی جردن باتنها پرداخت 5 هزارتومان از تاریخ 98/12/17 تا 99/01/20 80.000.000 ریال بیمه فوت به هر علت می شوند. همچنین اگر بیمه شونده در اثر حادثه فوت نماید 160.000.000 ریال تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.


بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایران

بیمه ایران ، بیماری کرونا را برای بیمه گذاران بیمه های زندگی خود تحت پوشش قرار داد.

بیمه ایران اعلام کرد: با هدف آرامش خاطر بیمه گذاران بیمه های زندگی این شرکت و کاهش نگرانی موجود در جامعه، بیمه ‏شدگان بیمه نامه های جامع زندگی ، کودکان و نوجوانان، «زندگی مان» و «سپاس ایران» را که نسبت به دریافت پوشش تکمیلی ‏بیماری های خاص در بیمه نامه خود اقدام کرده باشند، در صورت ابتلا به بیماری کرونا تا سقف تعهدات پوشش بیمه ای ‏بیماری های خاص تحت پوشش قرار می دهد.‏

بیمه ایران شعبه جردن با هدف ارائه خدمات بهترین خدمات بیمه ای به شما مشتریان عزیز راه اندازی شده است .