بیمه ایران شعبه جردن با هدف ارائه خدمات بهترین خدمات بیمه ای به شما مشتریان عزیز راه اندازی شده است .

با توجه به فرا رسیدن هشتاد و پنجمین سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران تخفیفات ذیل برای بیمه نامه اعمال می گردد