شرکت سهامي بيمه ايران در بخش اتکايي با بيمه گران معتبر بين المللي همچون سنديکايهاي لويدز، شرکت مونيخ ري، اسکور، زوريخ اينشورنس، آکسا، مفري، آليانز، پاريس ري، اينفراشور، هانور ري، کرين ري، مالزين ري، صندوق فير، جي آي سي، آي جي آي، تراست و … همکاري مي نمايد.

 در اين نوع بيمه، شرکت بيمه که خود بيمه‌گر بيمه‌نامه‌هاي مختلفي مي‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالي که بيمه‌‌نامه‌ها دچار آن مي‌شوند،‌ نزد شرکت بيمه ديگري بيمه مي‌نمايد. اساساً قراردادهاي اتکايي با قراردادهاي سايررشته‌هاي بيمه متفاوت است .شرکت سهامي بيمه ايران در بخش اتکايي با بيمه گران معتبر بين المللي همچون سنديکايهاي لويدز، شرکت مونيخ ري، اسکور، زوريخ اينشورنس، آکسا، مفري، آليانز، پاريس ري، اينفراشور، هانور ري، کرين ري، مالزين ري، صندوق فير، جي آي سي، آي جي آي، تراست و … همکاري مي نمايد.
بيمه اتکايي نوعي بيمه است. در اين نوع بيمه، شرکت بيمه که خود بيمه‌گر بيمه‌نامه‌هاي مختلفي مي‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالي که بيمه‌‌نامه‌ها دچار آن مي‌شوند،‌ نزد شرکت بيمه ديگري بيمه مي‌نمايد. اساساً قراردادهاي اتکايي با قراردادهاي سايررشته‌هاي بيمه متفاوت است .

اهداف بیمه

بيمه اتکايي نوعي بيمه است. در اين نوع بيمه، شرکت بيمه که خود بيمه‌گر بيمه‌نامه‌هاي مختلفي مي‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالي که بيمه‌‌نامه‌ها دچار آن مي‌شوند،‌ نزد شرکت بيمه ديگري بيمه مي‌نمايد. اساساً قراردادهاي اتکايي با قراردادهاي ساير رشته‌هاي بيمه به علت وجود دو خاصه زير متفاوت است:

 • قرارداد بيمه معمولاً بين بيمه‌گر و يکي از آحاد جامعه که مي‌تواند يک فرد يا يک واحد تجاري يا صنعتي و يا يک موسسه خيريه و يا يک واحد دولتي باشد،‌ منعقد مي‌گردد. يک قرارداد بيمه اتکايي بين دو بيمه‌گر که يکي از آنها به‌عنوان “بيمه‌گر اتکايي” و ديگري بعنوان “بيمه‌گر اوليه” يا “صادرکننده بيمه” و يا “بيمه‌گر واگذارنده” ناميده مي‌شود منعقد مي‌گردد. بيمه‌گر اتکايي هم ممکن است بيمه هاي اتکايي را که پذيرفته است مجدداً بصورت اتکايي بيمه نمايد که اين قرارداد را “واگذاري مجدد” و به تبع آن شرکت بيمه اتکايي مقدم را “واگذارنده” و شرکت اتکايي که واگذارنده را پذيرفته است، “بيمه‌گر اتکايي مجدد” مي‌نامند.
 • موضوع يک بيمه مي‌تواند مال، شخص و يا سود حاصله‌اي باشد که در معرض خطر نابودي يا خسارت قرار دارد و يا اينکه نوعي از انواع مسئوليت‌هايي باشد که بر اثر فعاليت‌هاي خود وي، کارگزاران و يا کارکنان او بوجود آيد. در اين حالت، بيمه‌گر مستقيماً حوادثي را که ممکن است منجر به زيان‌هاي اقتصادي مانند از بين رفتن اموال بر اثر آتش‌سوزي يا خطرات تبعي ديگر، و همچنين اتفاقاتي که مسئوليت‌هايي قانوني را بدليل وارد آمدن صدمات جسمي و يا خسارات به اموال اشخاص ثالث را بدنبال داشته باشد، بيمه مي‌نمايد. در حاليکه يک بيمه‌گر اتکايي صرفاً بصورت غيرمستقيم و به لحاظ تعهدي که در جبران خسارت وارد به واگذارنده دارد، به اينگونه خسارات اوليه مرتبط و ذي‌علاقه است.

شرکت سهامي بيمه ايران در بخش اتکايي با بيمه گران معتبر بين المللي همچون سنديکايهاي لويدز، شرکت مونيخ ري، اسکور، زوريخ اينشورنس، آکسا، مفري، آليانز، پاريس ري، اينفراشور، هانور ري، کرين ري، مالزين ري، صندوق فير، جي آي سي، آي جي آي، تراست و … همکاري مي نمايد.

برخي بيمه هاي بزرگي که توسط شرکت سهامي بيمه ايران صادر و عمليات اتکايي آن از طريق بازارهاي معتبر بين المللي صورت پذيرفته است:

 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (ايران اير)
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي ساها
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي کاسپين
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي آريا
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي ياس
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي کيش
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي فارس قشم
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي هسا
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي ارم
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي زاگرس
 • بيمه هاي شرکت هواپيمايي سپاه
 • بيمه  فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبي
 • بيمه  فاز 12 پارس جنوبي
 • بيمه  فازهاي 16 و 15 پارس جنوبي
 • بيمه جامع اموال شرکت پتروشيمي رجال
 • بيمه  جامع اموال شرکت پتروشيمي فرسا شيمي
 • بيمه  تمام خطر اموال شرکت پتروشيمي
 • بيمه  آتش سوزي شرکت نفت بهران
 • بيمه  تمام خطر اموال تأسيسات نيروگاهي شرکت مپنا
 • بيمه  سرح توسعه پالايشگاه اصفهان

بيمه هاي انرژي بزرگ که شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان ليدر کنسرسيوم نسبت به صدور بيمه  و انجام عمليات اتکايي آن اقدام نموده است:

 • بيمه جامع اموال شرکت ملي صنايع پتروشيمي (بيمه ايران راهبر پوشش اتکايي نيز مي باشد)
 • بيمه طرح هاي در دست احداث شرکت ملي صنايع پتروشيمي
 • بيمه  تأسيسات پالايشگاه هاي شرکت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي
 • بيمه باربري محمولات نفتي شرکت ملي نفت ايران ( بيمه ايران راهبر پوشش اتکايي نيز مي باشد)
 • بيمه  تأسيسات شرکت نفت مناطق مرکزي
 • بيمه  تأسيسات شرکت نفت فلات قاره

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.